0
پیش بینی ورزشی
پیش بینی زنده
نتایج زنده
پوکر آنلاین
پاسور
تخته نرد
انفجار
بازی انفجار
کازینو آنلاین
پشتیبانی
راهنما
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد بازی انفجار انفجار کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
World
Online Live League
Stephen Burton
۳
۴
Ryan Palmer
Finished
۰۲:۴۰
Ryan Palmer
۳
۴
Robert Thornton
Finished
۰۱:۱۰
Greg Ritchie
۴
۳
Ryan Palmer
Finished
۰۱:۴۵
Robert Thornton
۲
۴
Robert Collins
Finished
۰۰:۳۵
Stephen Burton
۲
۴
Greg Ritchie
Finished
۰۰:۵۰
Robert Collins
۴
۳
Stephen Burton
Finished
۰۱:۲۵
Robert Thornton
۴
۰
Stephen Burton
Finished
۰۲:۰۵
Robert Collins
۳
۴
Greg Ritchie
Finished
۰۲:۲۰
Greg Ritchie
۴
۳
Robert Thornton
Finished
۰۳:۰۰
Ryan Palmer
۱
۴
Robert Collins
Finished
۰۳:۱۵
Ryan Palmer
۱
۴
Robert Collins
Finished
۰۳:۴۵
Janis Mustafejev
-
-
Ryan Murray
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۵
Peter Jacques
-
-
Martin Adams
بازی شروع نشده است
۱۲:۲۵
Jordan Brooks
-
-
Mark McGeeney
بازی شروع نشده است
۱۲:۴۵
Martin Adams
-
-
Janis Mustafejev
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۵
Ryan Murray
-
-
Mark McGeeney
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۵
Peter Jacques
-
-
Jordan Brooks
بازی شروع نشده است
۱۳:۴۰
Mark McGeeney
-
-
Martin Adams
بازی شروع نشده است
۱۴:۱۰
Janis Mustafejev
-
-
Peter Jacques
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۵
Jordan Brooks
-
-
Ryan Murray
بازی شروع نشده است
۱۴:۴۵
Janis Mustafejev
-
-
Mark McGeeney
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
Martin Adams
-
-
Jordan Brooks
بازی شروع نشده است
۱۵:۱۵
Peter Jacques
-
-
Ryan Murray
بازی شروع نشده است
۱۵:۴۰
Jordan Brooks
-
-
Janis Mustafejev
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
Mark McGeeney
-
-
Peter Jacques
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۰
Ryan Murray
-
-
Martin Adams
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۵
World
World Grand Prix
Nathan Aspinall
۳
۲
Danny Noppert
Finished
۰۰:۳۰
Gerwyn Price
۳
۲
Joe Cullen
Finished
۰۰:۰۰
Peter Wright
-
-
Dimitri van de Bergh
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید