0
پیش بینی ورزشی
پیش بینی زنده
نتایج زنده
پوکر آنلاین
پاسور
تخته نرد
انفجار
بازی انفجار
کازینو آنلاین
پشتیبانی
راهنما
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد بازی انفجار انفجار کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
World
NBA 2K22 Cyber League
Milwaukee Bucks (Cyber)
۶۰
۸۴
Golden State Warriors (Cyber)
inprogress
۱۰:۱۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۳۱
۱۰۳
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۷:۳۰
Washington Wizards (Cyber)
۱۲۰
۱۳۶
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۸:۱۰
Utah Jazz (Cyber)
۱۰۷
۱۱۶
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۹:۳۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۲۸
۹۶
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۰:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۱۷
۱۳۹
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۰۰:۵۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۵۲
۱۳۴
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۱:۳۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۲۶
۱۳۲
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۲:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۰۹
۸۵
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۰۲:۵۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۱۲
۸۴
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۳:۳۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
۱۲۳
۱۳۲
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۴:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۱۹
۱۰۸
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۴:۵۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۳۷
۱۱۱
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۰۵:۳۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۰۸
۱۲۸
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۶:۱۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
۱۲۲
۱۲۶
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۶:۵۰
Indiana Pacers (Cyber)
۱۲۴
۱۱۴
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۸:۵۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
-
-
Phoenix Suns (Cyber)
بازی شروع نشده است
۱۰:۵۰
World
NBA 2K22 3x3
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۱۳
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۰:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۸
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۰:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۰:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۰:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۰:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۶
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۰:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۱:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۶
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۱:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۲
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۱:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۵
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۱:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۳
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۱:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۲:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۴
۱۲
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۲:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۵
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۲:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۵
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۲
۱۰
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۳
۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۳:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۲
۱۴
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۳:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۷
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۸
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۴:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۵
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۴:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۴:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۴:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۴:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۵:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۵:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۵:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۸
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۵:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۶
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۶:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۸
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۶
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۶:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۵
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۷:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۸
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۷:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۴
۱۶
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۸
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۷:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۷:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۶
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۶
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۸:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۸:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۸:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۵
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۹:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۹:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۶
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۹:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۹
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۹:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۹:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۰
۱۲
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۹:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۰:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۵
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۰:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۳
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۰:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۶
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۰:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۳
۳
LA Clippers 2K22 3x3
inprogress
۱۰:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
-
-
Toronto Raptors 2K22 3x3
بازی شروع نشده است
۱۰:۵۵
World
NBA 2K20 Cyber League
New Orleans Pelicans (Cyber)
۵۹
۶۹
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۱:۴۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۶
۷۷
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۸:۱۷
Orlando Magic (Cyber)
۶۴
۷۱
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۰:۱۷
Dallas Mavericks (Cyber)
۵۴
۸۴
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۰:۳۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۵۴
۸۴
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۱:۲۷
New York Knicks (Cyber)
۸۶
۸۰
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۲:۰۷
Phoenix Suns (Cyber)
۵۴
۶۹
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۲:۲۷
Golden State Warriors (Cyber)
۸۳
۵۵
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۳:۰۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۸
۶۶
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۳:۲۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۸۳
۶۱
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۶۶
۷۸
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۴:۰۷
New York Knicks (Cyber)
۷۸
۹۰
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۴:۴۷
Orlando Magic (Cyber)
۷۶
۵۴
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۵:۰۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۰
۵۶
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۵:۵۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
-
-
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۶:۱۷
Denver Nuggets (Cyber)
۸۷
۸۲
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۶:۳۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۸۲
۸۷
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۶:۵۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۷۵
۶۴
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۷:۳۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۵۹
۶۶
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۷:۵۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۷۹
۷۱
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۸:۳۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۷۱
۴۲
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۹:۲۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۹۲
۵۷
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۹:۴۷
Sacramento Kings (Cyber)
۵۴
۸۷
Denver Nuggets (Cyber)
inprogress
۱۰:۰۷
Golden State Warriors (Cyber)
۳۸
۳۴
Los Angeles Clippers (Cyber)
inprogress
۱۰:۲۷
World
NBA 2K22 Cyber Championship
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۳۶
۱۱۳
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۰۹:۲۳
Miami Heat (Cyber)
۱۱۹
۱۳۹
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۰:۰۵
Houston Rockets (Cyber)
۱۲۴
۱۰۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۰۰:۰۵
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۴۹
۱۲۳
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۰۹:۲۳
Atlanta Hawks (Cyber)
-
-
Utah Jazz (Cyber)
بازی شروع نشده است
۱۰:۴۷
Denver Nuggets (Cyber)
۰
۰
Toronto Raptors (Cyber)
inprogress
۱۰:۴۷
World
NBA 2K21 1x1
Michael Jordan
۱۱
۳
Russell Westbrook
Finished
۰۰:۰۰
Luka Doncic
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۱۰
Bradley Beal
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۰:۲۰
James Harden
۱۳
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۰:۳۰
Damian Lillard
۱۳
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۰۰:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۱۳
Michael Jordan
Finished
۰۰:۵۰
Luka Doncic
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۰۱:۰۰
James Harden
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۰۱:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Damian Lillard
Finished
۰۱:۲۰
Russell Westbrook
۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۱:۳۰
LeBron James
۱۱
۷
Tracy McGrady
Finished
۰۱:۴۰
Bradley Beal
۲
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۱:۵۰
Damian Lillard
۶
۱۱
James Harden
Finished
۰۲:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۹
Kawhi Leonard
Finished
۰۲:۱۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۲:۲۰
LeBron James
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۰۲:۳۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۲:۴۰
James Harden
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۲:۵۰
Damian Lillard
۲
۱۲
Kawhi Leonard
Finished
۰۳:۰۰
Luka Doncic
۱۱
۶
Bradley Beal
Finished
۰۳:۱۰
Russell Westbrook
۱۰
۱۲
Tracy McGrady
Finished
۰۳:۲۰
James Harden
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۳:۳۰
Kawhi Leonard
۵
۱۲
LeBron James
Finished
۰۳:۴۰
Luka Doncic
۱۰
۱۲
Damian Lillard
Finished
۰۳:۵۰
Bradley Beal
۱۰
۱۲
Tracy McGrady
Finished
۰۴:۰۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۱۰
LeBron James
۱۱
۷
James Harden
Finished
۰۴:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Kawhi Leonard
Finished
۰۴:۳۰
Tracy McGrady
۱۳
۱۰
Damian Lillard
Finished
۰۴:۴۰
Russell Westbrook
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۰۴:۵۰
Bradley Beal
۸
۱۱
James Harden
Finished
۰۵:۰۰
LeBron James
۱۱
۳
Kawhi Leonard
Finished
۰۵:۱۰
Damian Lillard
۱۱
۵
Tracy McGrady
Finished
۰۵:۲۰
Michael Jordan
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۳۰
Bradley Beal
۱۱
۹
Russell Westbrook
Finished
۰۵:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۶
James Harden
Finished
۰۵:۵۰
LeBron James
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۰۶:۰۰
Tracy McGrady
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۶:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۳
Damian Lillard
Finished
۰۶:۲۰
James Harden
۱۱
۹
Bradley Beal
Finished
۰۶:۳۰
LeBron James
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۰۶:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
Tracy McGrady
Finished
۰۶:۵۰
Luka Doncic
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۷:۰۰
Damian Lillard
۱۱
۸
James Harden
Finished
۰۷:۱۰
Bradley Beal
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۷:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۰۷:۳۰
Luka Doncic
۹
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۷:۴۰
Kawhi Leonard
۱۴
۱۶
Michael Jordan
Finished
۰۷:۵۰
Bradley Beal
۱۲
۱۵
Damian Lillard
Finished
۰۸:۰۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
James Harden
Finished
۰۸:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Tracy McGrady
Finished
۰۸:۲۰
LeBron James
۱۱
۷
Kawhi Leonard
Finished
۰۸:۳۰
Luka Doncic
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۰۸:۴۰
Bradley Beal
۱
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۸:۵۰
James Harden
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۰۹:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۹
Tracy McGrady
Finished
۰۹:۱۰
LeBron James
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۰۹:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۰۹:۳۰
Bradley Beal
۳
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۹:۴۰
Tracy McGrady
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۹:۵۰
James Harden
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۱۰:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۵
LeBron James
Finished
۱۰:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
Bradley Beal
Finished
۱۰:۲۰
Kawhi Leonard
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۰:۳۰
Tracy McGrady
۸
۱۱
Damian Lillard
Finished
۱۰:۴۰
LeBron James
-
-
James Harden
بازی شروع نشده است
۱۰:۵۰
World
E-Basketball H2H GG League - 4x5mins
Brooklyn Nets (SPARKZ)
۶۰
۶۳
Golden State Warriors (DEANO)
Finished
۰۰:۰۰
Philadelphia 76ers (SHINIGAMI)
۶۰
۵۵
Golden State Warriors (DEANO)
Finished
۰۰:۳۴
Los Angeles Clippers (LANES)
۵۳
۶۴
Boston Celtics (HUNCHO)
Finished
۰۰:۴۴
Brooklyn Nets (SPARKZ)
۶۰
۶۵
Los Angeles Lakers (ISSE)
Finished
۰۱:۰۰
Brooklyn Nets (SPARKZ)
۷۷
۶۶
Philadelphia 76ers (SHINIGAMI)
Finished
۰۱:۳۸
Los Angeles Lakers (ISSE)
۴۵
۵۷
Philadelphia 76ers (SHINIGAMI)
Finished
۰۲:۱۰
Boston Celtics (HUNCHO)
۵۶
۵۴
Milwaukee Bucks (Active PG)
Finished
۰۲:۲۰
Golden State Warriors (DEANO)
۷۱
۵۷
Brooklyn Nets (SPARKZ)
Finished
۰۲:۳۰
Milwaukee Bucks (Active PG)
۷۵
۵۸
Los Angeles Clippers (LANES)
Finished
۰۲:۵۲
Golden State Warriors (DEANO)
۶۱
۶۵
Philadelphia 76ers (SHINIGAMI)
Finished
۰۳:۱۴
Los Angeles Lakers (ISSE)
۵۴
۶۴
Brooklyn Nets (SPARKZ)
Finished
۰۳:۴۶
Phoenix Suns (Deano)
۷۰
۵۵
Milwaukee Bucks (ISSE)
Finished
۰۴:۱۸
Boston Celtics (SHINIGAMI)
۴۷
۶۸
Los Angeles Clippers (SPARKZ)
Finished
۰۴:۵۰
Brooklyn Nets (HARLEM)
۶۷
۸۲
Philadelphia 76ers (Huncho)
Finished
۰۵:۰۰
Milwaukee Bucks (ISSE)
۶۲
۷۳
Phoenix Suns (Deano)
Finished
۰۵:۲۲
Boston Celtics (SHINIGAMI)
۶۶
۵۰
Milwaukee Bucks (ISSE)
Finished
۰۵:۵۴
Brooklyn Nets (HARLEM)
۹۲
۸۲
Golden State Warriors (Active PG)
Finished
۰۶:۰۰
Los Angeles Clippers (SPARKZ)
۶۷
۶۰
Phoenix Suns (Deano)
Finished
۰۶:۲۶
Boston Celtics (SHINIGAMI)
۶۷
۶۲
Phoenix Suns (Deano)
Finished
۰۶:۵۸
Los Angeles Clippers (SPARKZ)
۷۹
۴۷
Milwaukee Bucks (ISSE)
Finished
۰۷:۳۰
Philadelphia 76ers (Huncho)
۹۷
۶۹
Golden State Warriors (Active PG)
Finished
۰۷:۴۰
Los Angeles Clippers (SPARKZ)
۵۳
۶۵
Boston Celtics (SHINIGAMI)
Finished
۰۸:۰۲
Philadelphia 76ers (Huncho)
۷۹
۵۶
Brooklyn Nets (HARLEM)
Finished
۰۸:۱۲
Milwaukee Bucks (ISSE)
۶۵
۷۲
Boston Celtics (SHINIGAMI)
Finished
۰۸:۳۴
Phoenix Suns (Deano)
۵۴
۷۱
Los Angeles Clippers (SPARKZ)
Finished
۰۹:۰۶
Philadelphia 76ers (Huncho)
۸۳
۹۰
Golden State Warriors (Active PG)
Finished
۰۹:۱۶
Phoenix Suns (Deano)
۵۱
۴۷
Milwaukee Bucks (ISSE)
Finished
۰۹:۳۸
Brooklyn Nets (HARLEM)
۸۴
۷۱
Golden State Warriors (Active PG)
Finished
۰۹:۴۸
Phoenix Suns (THE PROCESS)
۳۹
۱۸
Los Angeles Clippers (SPOOKY)
inprogress
۱۰:۳۶
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید